Credit - pożyczka za 0 zł

Credit.pl – oferta, opinie klientów i recenzja redakcji

Credit.pl - chwilówki online - zrzut ekranuO firmie

Credit.pl jest ekspresową pożyczką na dowód, przez sms, bez zaświadczeń. Pieniądze są pożyczane na okres od 1 do 30 dni. Dla nowych klientów obowiązuje zniżka 50% kosztów pożyczki.

Dla przykładowej kolejnej pożyczki w kwocie 600 zł na 30 dni, RRSO wynosi 1410,33% (stan na dzień 30.05.2019) Koszt pożyczki 150 zł, w tym prowizja 146 zł, odsetki 4 zł. Całkowita kwota do spłaty 750 zł.

Weryfikacja tożsamości klienta odbywa się poprzez przesłanie 0,01 zł (1 grosza) na konto pożyczkodawcy. Weryfikację tożsamości klienta umożliwia także usługa Instantor, która polega na bezpośrednim połączeniu formularza rejestracyjnego z kontem pożyczkobiorcy, co znacznie przyspiesza proces.

Nazwa pożyczkodawcy
 Siedziba firmy
Kontakt telefoniczny
Strona www

Adres e-mail

Godziny pracy
Nordecum Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 4/13

00-131 Warszawa

22 21-99-920
pn. – pt.: 08:00 – 20:00

sob.: 09:00 – 18:00

Oferta Credit.pl

Pierwsza pożyczka
Kolejne
Oprocentowanie
Okres
Wiek wnioskodawcy
100 do 2000zł
100 zł do 4000 zł
5%
  1 do 30 dni
21 – 65 lat

Kto może otrzymać pożyczkę chwilówkę w Credit.pl?

Pożyczkobiorcą może być każdy, kto:

  •  ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  •  zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • ma numer ewidencyjny (PESEL) oraz dowód osobisty;
  •  jest w wieku od 21 do 65 lat;

Jak wnioskować o kredyt w Credit.pl?

Klienci Credit wypełniają wniosek o pożyczkę, logują się do systemu, podają wymagane dane (numer personalny, numer telefonu i numer klienta lub poprzedniej umowy) i wybierają odpowiednią wysokość raty zgodnie z wybraną kwotą i przesyłają wniosek.

Po otrzymaniu wniosku i na podstawie podanych informacji od klienta Credit dokonuje oceny zdolności kredytowej klienta. O podjętej decyzji klient jest powiadamiany drogą telefoniczną. Przygotowanie umowy i wypłata środków trwa około 15 minut.

Nowi klienci Credit muszą się najpierw zarejestrować.

Proces rejestracyjny:

  • należy wejść na stronę www.credit.pl i kliknąć okienko „Rejestracja”,
  • wypełnić  formularz rejestracyjny i kliknąć „Zarejestruj się”,
  • następnie potwierdzić dane przez opcję Kontomatik – umożliwia szybko zweryfikować rachunek bankowy i oszacować zdolność kredytową klient. Po potwierdzeniu danych można złożyć wniosek o pożyczkę.

Koszty przedłużenia pierwszej i kolejnych pożyczek w Credit.pl

Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki przed ustalonym terminem. Przedłużenie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za przedłużenie, która zależy od kwoty pożyczki i okresu przedłużenia zgodnie z ramową umową pożyczki

UWAGA! Przedłużenie terminu spłaty pożyczki jest możliwe tylko w wypadku, gdy umowa była zawarta do 10.03.2016 włącznie.

Informację o możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki można znaleźć pod hasłem moje kredyty, po kliknięciu przejdź do spłaty.

Cennik opłat pobieranych przez Nordecum Sp. z o.o. dotyczący przedłużenia terminu spłaty pożyczek jest dostępny pod hasłem CENNIK.

Co w przypadku braku spłaty pożyczki na czas?

Pożyczkę spłaca się przelewając środki przez Internet na rachunek Nordecum sp z o.o. lub wpłacając je w dowolnym oddziale banku.

Klient, który spóźnia się z dokonaniem płatności, otrzyma wezwanie do zapłaty. Jeśli po przesłaniu przez Credit wezwań do zapłaty klient nie dokona płatności, zaległa płatność zostanie przekazana do windykacji. Credit nalicza odsetki za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie  określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot telefonicznie, wysyłając SMS lub email. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z ramową umową pożyczki.

Program lojalnościowy

Po całkowitym spłaceniu pierwszej pożyczki można wystąpić o kolejne. Z każdą kolejną pożyczką, kwota pożyczki zostaje zwiększona, po uprzednim spłaceniu wcześniejszych. Terminy wnioskowania o pożyczkę to od 1 do 30 dni.

Program partnerski Credit.pl – 100 zł za każdego znajomego

Za każdego zaproszonego znajomego, który weźmie pożyczkę Credit wypłaci aż 100 złotych (sic!). Aby wysłać zaproszenie:

  • trzeba być klientem Credit i mieć spłaconą przynajmniej jedną pożyczkę,
  • należy mieć aktywną kolejną pożyczkę, która nie jest jeszcze spłacona, bez zaległości z terminem jej spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *