Matka z dzieckiem - finansowanie z funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny – kryteria dochodowe, dokumenty, wniosek

Mimo szeroko zakrojonych akcji skierowanych do społeczeństwa i pomimo uszczelniania prawa, rodziców niepłacących alimentów jest całkiem sporo. Według przepisów zarówno ojciec, jak i matka są zobowiązani w równym stopniu łożyć na utrzymanie wspólnych dzieci, nawet jeśli są oni pozbawieni praw rodzicielskich. Fundusz alimentacyjny bywa ostatnią deską ratunku dla rodziców próbujących wyegzekwować należne kwoty na utrzymanie dzieci.

Jak uzyskać pieniądze z funduszu alimentacyjnego?

Matka z dzieckiem - finansowanie z funduszu alimentacyjnegoŻeby być zakwalifikowanym do skorzystania z funduszu alimentacyjnego, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, suma dochodów na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 800 złotych. Wnioski do funduszu alimentacyjnego składane na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 dochód na 1 członka rodziny nie może przekroczyć 900 zł,

Jeśli dochód w przeliczeniu na 1 członka rodziny przekracza kwotę 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu, przysługującej uprawnionemu w okresie świadczeniowym, wówczas świadczenie przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia przysługującą uprawnionemu a kwotą, o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie.

Tutaj warto zaznaczyć, że maksymalnie z funduszu alimentacyjnego dostaniemy 500 zł. Nawet jeśli sąd zasądzi alimenty w wysokości większej niż 500 zł, nie otrzymamy nic więcej ponad ustalone 500 zł.

Przykład:
Jeśli dochód na 1 członka rodziny wynosi np. 920 zł, a mamy przyznane 500 zł, oznacza to, że z FA dostaniemy 480 zł. Jeśli jednak dochód na 1 członka rodziny przekroczy 1400 zł , z funduszu nic nie dostaniemy.

UWAGA! W przypadku, gdy różnica ta wyniesie mniej niż 100 zł, gdy wysokość świadczenia, przysługująca danej osobie jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Fundusz alimentacyjny – wniosek i wymagane dokumenty

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierzemy w każdym Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR) lub znajdziemy w internecie na rządowym portalu Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/fa/-/asset_publisher/thWzec6lSXuY/content/wniosek-o-ustalenie-prawa-do-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego. Powinniśmy dostarczyć też komplet dokumentów, takich jak:

  • zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów za poprzedni rok oraz za dwa ostatnie miesiące,
  • zaświadczenie za ostatnie dwa miesiące jest ważne przez miesiąc,
  • prawomocny wyrok sądu, orzekający o alimentach (odpis),
  • zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków danej rodziny. Jeśli rozwiedziona zawarła ponowny związek małżeński, a stara się o alimenty na dziecko z pierwszego małżeństwa musi udostępnić zaświadczenie o dochodach obecnego męża. MOPR może jest zintegrowany z urzędem skarbowym i w chwili obecnej dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów jest Pit-11, który przy weryfikacji wniosku do FA może być sprawdzony, co do zgodności z danymi w urzędzie skarbowym,
  • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, jeśli takowe jest,
  • oświadczenie o wykonywaniu bądź niewykonywania pracy zarobkowej poza Polską przez członków rodziny,
  • inne oświadczenia i dokumenty wymagane w związku z każdym indywidualnym przypadkiem.

Zastanawiając się nad tym, jak uzyskać pieniądze z funduszu alimentacyjnego, musimy pamiętać, że każde poświadczenie nieprawdy jest karalne, a wszystkie zmiany, szczególnie te odnoszące się do dochodu na 1 członka rodziny, należy zgłaszać na bieżąco.

Fundusz alimentacyjny – do ilu lat przysługuje świadczenie?

Pieniądze z FA przysługują osobie uprawnionej do 18. roku życia. W przypadku zaś, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25. roku. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności alimenty przyznawane są bezterminowo.

Wnioski do funduszu alimentacyjnego można składać w formie elektronicznej. Jednak lepiej jest udać się osobiście i skorzystać z informacji MOPR odnośnie do wymaganych dokumentów. Wnioski na kolejny okres można już wypełnić online, o ile nie zmienią się wytyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *