Komornik sądowy - tabliczka

Jak napisać wniosek egzekucyjny?

Wygrana sprawa w sądzie niestety nie zawsze gwarantuje skuteczne uzyskanie przysługującego roszczenia. W życiowej praktyce pozwani bardzo często ignorują nawet prawomocne wyroki czy nakazy zapłaty. Co wówczas może zrobić powód, aby uzyskać należną mu kwotę, ale również i i odzyskać koszty sądowe, które musiał wcześniej ponieść? Rozwiązaniem jest oczywiście zwrócenie się do komornika, który przeprowadzi postępowanie egzekucyjne.

Kiedy pisać wniosek egzekucyjny?

Wniosek egzekucyjny, czy też inaczej nazywany wnioskiem o wszczęcie egzekucji, pisać należy, kiedy posiada się już gotowy tytuł wykonawczy. Są nim:

  • prawomocne orzeczenie sądowe lub też
  • nakaz zapłaty.

Często, np. przy nakazach zapłaty w postępowaniu upominawczym, wymagana jest również klauzula wykonalności, a więc pieczątka wydawana przez sąd, która poświadcza prawomocność. Mając tego rodzaju tytuł wykonawczy, można już formułować wniosek egzekucyjny.

Sprawdź: Krajowy Rejestr Długów – jak dopisać kogoś lub sprawdzić siebie w KRD?

Jak napisać wniosek egzekucyjny?

Komornik sądowy - tabliczkaDo wniosku należy załączyć tytuł egzekucyjny w oryginale, a także ewentualne pełnomocnictwa. Powinno się wskazać preferowane sposoby egzekucji, a także jeszcze raz jasno określić sumę, której egzekucji się żąda.

Wynikać ona musi z tytułu egzekucyjnego: jest to nie tylko roszczenie, ale również koszty postępowania, które przy mniejszych sumach mogą być nawet dla dłużnika bardziej obciążające.

Regułą jest, że wybiera się jednego z komorników przypisanych do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby spółki pozwanego. Przy większych sądach komorników takich może być znaczna ilość – można wybrać sobie któregokolwiek z nich.

Sprawdź: Jak upominać się o zwrot pożyczki? Rozmowa i ustalenie terminu spłaty

Co może zrobić komornik?

Najbardziej powszechną i najprostszą czynnością, którą może zrobić komornik jest zajęcie rachunku bankowego dłużnika i pobranie z niego odpowiedniej kwoty, którą później oddaje wierzycielom (oczywiście zabierając też trochę dla siebie tytułem kosztów postępowania egzekucyjnego).

Jeżeli nie ma nic na rachunkach bankowych, komornik może zająć części majątku ruchomego (a nawet nieruchomości) i urządzić specjalną licytację, na której będzie próbował spieniężyć przedmioty. W praktyce jednak czas postępowania – najpierw sądowego, a później egzekucyjnego powoduje, że wielu dłużnikom udaje się skutecznie ukryć majątek i uniknąć płacenia swoich długów.

Przeciwdziałać takim zabiegom mają rozmaite prawne instytucje jak chociażby znana jeszcze z czasów rzymskich, a obecne i w obecnym Kodeksie cywilnym skarga pauliańska.

Sprawdź też: Pożyczki online bez weryfikacji – bez baz BIK, KRD i ERIF – zdolności kredytowej

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest jednym z zawodów prawniczych, dostępnych dla absolwentów prawa, którzy odbyli kilkuletnią aplikację. Każdy z nich przydzielony jest do konkretnego sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi swoją działalność.

Zajmuje się przymusowym egzekwowaniem orzeczeń dla topornych dłużników, a więc przede wszystkim zajmowaniem majątku i organizacją licytacji. Komornicy, ze względu na rozmaite reportaże, źle kojarzą się opinii publicznej, ale w praktyce są gwarantem tego, że prawo działa. Gdyby nie organ uprawniony do egzekwowania przymusowego orzeczonych roszczeń, można by po prostu bez żadnych konsekwencji nie uiszczać swoich długów.

Sprawdź: Windykacja długów w praktyce – metody odzyskiwania długów od firm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *