stopy procentowe - kalkulator i monety wzrastająco

Stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego w 2022 roku – czy warto na nie przejść?

Kredyt hipoteczny wciąż jest jedną z najczęściej wybieranych opcji finansowania zakupu mieszkania i innego typu nieruchomości. Obecnie dostępna jest możliwość wybrania wariantu ze stałym oprocentowaniem. Stałe oprocentowanie daje kredytobiorcy gwarancję stałości lub okresowej stałości stóp procentowych. W praktyce oznacza to pewność stałych rat, które nie wahają się w zależności od sytuacji na rynku finansowym. W dobie stałych wzrostów stóp procentowych daje to klientowi poczucie bezpieczeństwa i zmniejsza ryzyko niewypłacalności. Na czym polega stałe oprocentowanie i czy warto zdecydować się na kredyt hipoteczny z nim?

Opcja kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem – od kiedy jest dostępna?

Pierwszym bankiem, który zdecydował się zaoferować swoim klientom możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego w opcji ze stałym oprocentowaniem, był Santander Bank Polska. Do sierpnia 2018 r. jeszcze dwa banki zdecydowały się (ING Bank Śląski i PKO BP) na włączenie do swojej oferty kredytów ze stałym oprocentowaniem. Wraz z końcem 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendację, która zobowiązywała banki komercyjne do włączenia do swojej oferty kredytów hipotecznych ze stałą lub okresowo stałą stopą procentową. Ostatecznie banki miały czas na wprowadzenie ich do swojej oferty do końca czerwca 2021 r.

Blok mieszkalny w Polsce - z hipotekamiDecyzja KNF podyktowana była głównie stale rosnącymi stopami procentowymi, co dla osób spłacających kredyty hipoteczne oznaczało podniesienie rat kredytu. Stałe oprocentowanie miało zapewnić niezależność wysokości rat od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, w gestii której leży podnoszenie stóp procentowych. Zgodnie z wytycznymi KNF okres, w czasie którego ma obowiązywać stałe oprocentowanie nie może wynosić mniej niż 5 lat.

Jakie czynniki wpływają na oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Każda osoba, która zastanawia się nad wejściem w długoterminowe zobowiązanie jakim jest kredyt hipoteczny online (ranking), szuka najkorzystniejszych dostępnych na rynku ofert. Najważniejszy z perspektywy klienta jest oczywiście koszt kredytu, którego kluczowym wyznacznikiem jest oprocentowanie. Dla potencjalnego kredytobiorcy najatrakcyjniejszą ofertą będzie najtańszy kredyt. Czynnikami, które determinują wysokość oprocentowania są stawka bazowa i marża banku.

Stawka bazowa a koszt kredytu

Punktem wyjścia do wyznaczania wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych jest stawka czy też inaczej stopa bazowa zależna od referencyjnej stopy procentowej. Jest to podstawa do obliczania wszystkich odsetek, a jej poziom zawsze podawany jest do wiadomości publicznej. Umożliwia to w praktyce obu stronom umowy kredytowej zweryfikowanie jej wysokości.

W przypadku kredytów hipotecznych w opcji z oprocentowaniem zmiennym stawkę referencyjną stanowi WIBOR. Banki korzystają z tego systemu oprocentowania, które zmienia się okresowo – w przypadku WIBOR 3M co trzy miesiące, a WIBOR 6M co pół roku. Jeśli chodzi o kredyty ze stałym oprocentowaniem stawkę bazową może stanowić stopa referencyjna NBP. Wartość stawki bazowej jest więc uzależniona od wartości ogłoszonych stóp procentowych.

Wraz ze wzrostem stóp procentowych rosną również raty kredytu (opcja kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem). Na ten czynnik żadna ze stron umowy kredytowej nie ma wpływu.

Marża banku a kredyt hipoteczny

Koszt kredytu jest wypadkową stawki bazowej i marży banku. Marżą możemy nazwać zysk banku, który udziela klientowi kredytu hipotecznego. W przypadku tego czynnika stawka marży może ulec zmianie w wyniku negocjacji. Wysokość profitu kredytodawcy jest bowiem ustalana zgodnie z polityką banku, który bierze również pod uwagę indywidualną sytuację klienta. Wysokość marży może ulec zmianie. Bank może ją obniżyć np. w sytuacji, gdy klient wniesie o przedłużenie okresu kredytowania.

Marża może też zostać podniesiona np. w wypadku, gdy kredytodawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec banku. Na wysokość marży wpływają czynniki takie jak:

wonga.pl 750x200px - jedna rata spłacona za Ciebie - Piotr Fronczewski

Czym charakteryzuje się stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Stałe oprocentowanie jest gwarantem niezmiennej wysokości rat przez określony czas kredytowania. Zgodnie z zarządzeniem Komisji Nadzoru Finansowego okres ten nie może być krótszy niż 5 lat. Dotychczasowo najlepsze oferty banków zakładały 7-letni okres gwarancji stałych rat. Obecnie najdłuższy okres z bezpieczeństwem stałego oprocentowania wynosi aż 10 lat, a ofertę tego kredytu można znaleźć w banku BNP Paribas.

Pożyczki wprost do domuDzięki takiej opcji osoby decydujące się na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania mają pewność stałej wysokości rat, co wpływa na poziom bezpieczeństwa finansowego i chroni przed zmianami sytuacji gospodarczej w kraju.

Po zakończeniu okresu gwarantowanych stałych rat bank przelicza kredyt hipoteczny bazując na aktualnym wskaźniku WIBOR i daje kredytobiorcy możliwość przedłużenia stałego oprocentowania na określony okres lub przejścia na opcję ze zmiennym oprocentowaniem.

Sprawdź: Zadatek a zaliczka – co lepiej chroni wykonanie umowy? Podobieństwa i różnice – co jest zwrotne?

Dla kogo kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem?

Zasadniczo opcja kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem jest kierowana do tej samej grupy klientów, co w przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym. Cała procedura przebiega analogicznie, sposób zabezpieczenia hipotecznego również niczym się nie różni. Kredyty ze stałym oprocentowaniem powinny więc docenić przede wszystkim osoby, które lubią mieć pod kontrolą swoje zobowiązania finansowe.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem daje poczucie bezpieczeństwa, jest więc też dobrą opcją dla kredytobiorców, którzy pewność i nie preferują ryzyka w zakresie własnych finansów.

Sprawdź: Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji bankowej

Kiedy opcja kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem jest korzystna?

Stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego chroni kredytobiorcę przed wzrostem stóp procentowych. Przy obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej i rosnącej inflacji, która ma istotny wpływ na wskaźnik WIBOR, stałe oprocentowanie może zagwarantować bezpieczeństwo i stabilność niezależnie od tego, jak sytuacja będzie dalej się rozwijać. Jest to na pewno dobra opcja dla tych, którzy chcą mieć pod kontrolą swoje finanse. Stałe oprocentowanie jest formą zabezpieczenia przed wzrostem stóp procentowych w określonym w umowie okresie.

Bazując na prognozach analityków, tendencja wzrostowa stóp procentowych utrzyma się jeszcze przez jakiś czas. W związku z tym kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem może być teraz korzystniejszym wariantem.

Sęk w tym, że obecnie stałe oprocentowanie jest oferowane w wysokości kilka razy wyższej niż jeszcze w październiku 2021. W sytuacji, gdy stopy procentowe i tym samym WIBOR zostaną obniżone, pytanie czy obecnie zamrożenie raty kredytu na 5-7 lat okaże się opłacalne.

Sprawdź: Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem i złą historią kredytową – ranking

Jakie są wady opcji kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem?

Pomimo zapewnienia stałych kwot rat, kredyt ze stałym oprocentowaniem nie jest pozbawiony wad. Największą z nich dla przeciętnego klienta będzie z pewnością ogólny koszt takiego kredytu. Produkt ten jest droższy niż opcja ze zmiennym oprocentowaniem. Kolejnym minusem, jest fakt, że pozytywna dla kredytobiorców sytuacja, w której stopu procentowe maleją, nie wpływa jednak na obniżenie rat klientów, którzy zdecydowali się na wariant ze stałym oprocentowaniem. Jak bowiem wiadomo wahania poziomu stóp procentowych nie wpływają na ratę takiego kredytu.

Ostatnim czynnikiem, który w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju może stać zarówno po stronie zalet jak i wad jest okres gwarancji stałych rat. Jak wspomniano wcześniej, po tym okresie kredyt jest przeliczany według aktualnych wskaźników, a rata może zmaleć lub wzrosnąć.

Sprawdź: 7 zmian na rynku nieruchomości, które przyniósł lub przyniesie jeszcze rok 2022