Kluczyki od auta od leasingodawcy

Leasing – co to jest? Finansowy a operacyjny – wady i zalety

Leasing jest praktykowanym od dawna instrumentem finansowym, którego zainteresowanie wciąż wzrasta. Jest to wygodna forma dla przedsiębiorców, którzy niezależnie od prowadzonej branży chętnie korzystają z leasingu, aby wymieniać maszyny lub pojazdy. Jednak leasing nie jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców, ale także dla osób, które planują zakup samochodu, sprzętu komputerowego lub licencję. Co nam daje leasing i czy warto z niego korzystać?

Leasing – co to jest?

Leasing to forma finansowania, w przypadku której jedna ze stron (finansujący) przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien okres uzgodniony w umowie leasingu. W zamian druga strona opłaca określone raty – miesięczne, bądź kwartalne. Gdy umowa leasingu dobiegnie końca możesz, lecz nie musisz stać się właścicielem środka trwałego określonego w umowie.

Początki leasingu w Polsce i na świecie

Rozmowa przedsiębiorcy z dealerem samochodówPierwsza firma leasingowa powstała w 1952 roku w Stanach Zjednoczonych, a w późniejszym czasie jej śladem poszła Europa i Chiny. Leasing szybko rozpowszechnił się w krajach europejskich niosąc nadzieję, że finansowanie różnych inwestycji stanie się łatwiejsze i tańsze.

Europa Zachodnia nie była przekonana do leasingu, ponieważ jej mieszkańcy uważali, że ta forma zaburza tradycyjne finansowanie inwestycji. Aktualnie leasing w tym rejonie rozwija się z niesamowitym powodzeniem.

Popularność leasingu w Polsce datuje się na okres lat 90., gdy nastąpił przełom w systemie gospodarki. Głównie przedmiotami umowy były maszyny oraz urządzenia wykorzystywane w działalności gospodarczej. Polacy przekonując się do tego instrumentu finansowego poszerzyli jego zakres o:

  • sprzęt komputerowy,
  • nieruchomości oraz
  • inne drobne środki trwałe – nawet i przedmioty takie jak drogie słuchawki do telefonu komórkowego.

Rodzaje leasingu – który bardziej się opłaca?

Wyróżniamy głównie dwa rodzaje leasingu, są to:

  • Leasing finansowy: trwa minimum 12 miesięcy do maksymalnie 60 miesięcy. Amortyzacja środka trwałego w umowie leasingu leży po stronie leasingobiorcy. Wykup środka trwałego następuje z chwilą ostatniej raty za przedmiot. Głównym celem jest zakup oraz używanie środka trwałego.
  • Leasing operacyjny: czas trwania jest dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu leasingu. Obowiązek amortyzacji leży po stronie leasingodawcy. Wykup środka trwałego zależy od stawki amortyzacji i okresu wykupu. Głównym celem leasingu jest używanie środka trwałego przez czas trwania umowy, bądź używanie środka trwałego i jego wykup po zakończonej umowie.

Należy podkreślić, że leasing operacyjny jest traktowany jako usługa, przez co podatek VAT naliczany jest od raty leasingowej, natomiast leasing finansowy traktujemy jako dostawę towarów, gdzie podatek VAT naliczany jest ,,z góry”, czyli z chwilą wydania przedmiotu umowy.

Kto może ubiegać się o leasing?

Leasing obejmuje swoim zakresem różne środki trwałe i od ich rodzaju zależy kto może ubiegać się o finansowanie. W przypadku maszyn i urządzeń musimy wykazać odpowiednią zdolność leasingową, czyli musimy posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą na okres 6-12 miesięcy. Jest to procedura standardowa, lub inaczej-pełna.

W przypadku drobniejszego sprzętu jest łatwiej, ponieważ wnioskujący nie musi przedstawiać dokumentów potwierdzających swojej sytuacji finansowej. Podlega to pod procedurę uproszczoną.

Jak działa leasing zwrotny?

Kluczyki od auta od leasingodawcyGłównym celem leasingu zwrotnego jest sprzedaż środka trwałego firmie leasingowej przez przedsiębiorcę, a następnie uzyskanie zezwolenia na użytkowanie przedmiotu. W skrócie, z chwilą zawarcia umowy leasingowej właścicielem środka trwałego staje się firma leasingowa. Dzięki tej formie możemy szybciej powiększyć swój kapitał.

Sprawdź: Pożyczki i kredyty pod zastaw auta online z możliwością użytkowania – na czym polegają?

Jakie są zalety i wady leasingu?

Niewątpliwą zaletą jest możliwość ustalenia wysokości poniesionych rat oraz możliwość obniżenia podatku poprzez zaliczenie raty leasingowej do kosztu uzyskania przychodu. Zaletą jest także uproszczona procedura leasingowa, która nie jest skomplikowana i nie są wymagane dokumenty sytuacji finansowej.

Do wad możemy zaliczyć ograniczone uprawnienia leasingobiorcy i trzymanie się sztywnych terminów spłat rat leasingowych. Naruszone warunki umowy potrafią być dotkliwe finansowo.

Zatem, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą powyżej 3 miesięcy, masz dobrą zdolność kredytową i brak długów to bez problemu uzyskasz leasing na środek trwały. Należy jednak pamiętać, że każdy leasingodawca ma swoje określone kryteria oceny ryzyka, a warunki w umowach leasingowych potrafią się znacząco różnić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *