banknoty 100 50 20 10 złotych - skonsolidowane

Podatek od darowizny – kwota wolna, limity dla I, II i III grupy podatkowej

Większość osób, które weszły w posiadanie majątku przez otrzymanie darowizny lub spadku jest zobowiązana do zapłacenia podatku. Istnieje także możliwość zwolnienia z podatku, o czym będzie mowa poniżej. Jeśli nabyty na drodze spadku lub w efekcie otrzymania darowizny majątek przewyższa kwotę wolną od podatku, podatek musi zostać opłacony, wg przepisów.

Kwota wolna od podatku darowizny i spadków

Opodatkowaniu nie podlega majątek nabyty na drodze spadkowej lub otrzymany jako darowizna, którego wartość nie przekracza 9,637 złotych dla osób zaliczanych, jako I grupa podatkowa. Będą to osoby osoby najbliższe, czyli:

  • małżonek,
  • a także małżonek w separacji, ale nie były,
  • zstępni: córka, syn, wnuki, prawnuki oraz
  • wstępni: matka, ojciec, dziadkowie.

Do tej grupy zalicza się również rodzeństwo, w tym rodzeństwo przyrodnie, macochę, ojczyma, pasierba, zięcia, synową i teściów.

Kwota wolna od podatku od darowizny jest taka sama na rok 2021, jak w roku 2020.

Sprawdź też: Umowa pożyczki i umowa kredytu – co powinny zawierać?

II i III grupa podatkowa

banknoty 100 50 20 10 złotych - skonsolidowaneKwota wolna od podatku w II grupie podatkowej wynosi w powyższym układzie 7,276 złotych. Jeśli zastanawiamy się, jaki podatek od darowizny i spadków jest wolny od podatku dla dalszych krewnych, powinniśmy sprawdzić, kto należy do tej grupy. Będą to:

  • zstępni rodzeństwa, a więc siostrzeńcy, bratankowie, a także
  • rodzeństwo rodziców,
  • zstępni i małżonkowie pasierbów oraz
  • małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, czyli, np. siostra męża,
  • małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz
  • małżonkowie pozostałych zstępnych.

Podatek od darowizny i spadków ominie też osoby, które otrzymały majątek o wartości nieprzekraczającej 4.902 złote i zaliczane są do III grupy podatkowej, jako wszystkie pozostałe osoby, w tym niespokrewnione. Za podstawę opodatkowania bierze się kwotę nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku.

Sprawdź też: Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji bankowej

Zwolnienie z podatku – termin i druk SD-Z2

Jeśli darowizna jest dokonywana na rzecz zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, macochy, ojczyma lub pasierba jest ona zwolniona od podatku, ale w terminie 6 miesięcy należy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego (formularz SD- Z2) lub udać się do notariusza w celu poświadczenia nabycia spadku lub darowizny. W obu przypadkach konieczne jest, by

Nabycie majątku na podstawie umowy notarialnej nie wymaga zgłoszenia przez nabywcę spadku lub darowizny do urzędu skarbowego, gdyż zajmuje się tym notariusz, jako płatnik podatku.

Pamiętajmy, że wszystkie czynności odnośnie do nieruchomości muszą być zawarte w formie aktu notarialnego, ponieważ w innym wypadku nabycie, np. darowizny będzie nieważne.

Sprawdź też: Jak inwestować w złoto? Fundusze, akcje, złoto fizyczne czy papierowe?

Kogo jeszcze uważa się za zstępnych?

Od 2020 roku, jako zstępnych traktuje się osoby, które przebywały lub przebywają w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej i mogą być oni zwolnieni z podatku od darowizny i spadków na takiej samej zasadzie, jak pozostali zstępni.

Za wstępnych od 2020 roku uważa się także osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, pracujący z dziećmi w placówkach, o których mowa w poprzednim akapicie.

Sprawdź też: Upadłość konsumencka – ogłoszenie bez majątku – wniosek do sądu

Kilkukrotna darowizna od tej samej osoby

Jeżeli majątek nabyty na drodze spadku lub darowizny nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu. Jeśli jednak nie jest to pierwsza darowizna od tej samej osoby, w okresie 5 lat poprzedzających nabycie darowizny lub spadku należy ten fakt zgłosić do urzędu skarbowego.

Kiedy wiemy już, jaki podatek od darowizny i spadków należy uiścić, mamy 14 dni na dokonanie płatności od dnia doręczenia decyzji odnośnie wysokości podatku. Jeśli nabycie spadku lub darowizny nie zostanie zgłoszone, należy spodziewać się opodatkowania, któremu podlega I grupa podatkowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *