Upadły dłużnik - mąż i żona - rozmowa

Upadłość konsumencka 2023 ogłoszenie bez majątku – wniosek do sądu

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie pozostają w spółce, czyli wszystkie osoby fizyczne, mające kłopoty ze spłatą długów, mogą zazwyczaj ogłosić tak zwaną nową upadłość konsumencką. Mowa o osobach, które nie są w stanie wywiązywać się z obowiązku terminowego płacenia względem wierzycieli. Dzieje się tak najczęściej z powodu niewystarczających środków pieniężnych i złego zarządzania finansami. Zatem, jak ogłosić upadłość konsumencką? Jak złożyć wniosek?

Upadłość konsumencka 2023 – jak ją ogłosić? Koszt wniosku

Upadły dłużnik - mąż i żona - rozmowa Kto może ogłosić upadłość konsumencką jest jedną kwestią, ale zatwierdzenie przez sąd tejże upadłości nie jest gwarantowane i nie zawsze oznacza same korzyści dla konsumenta. Pamiętajmy też, że upadłość może dotyczyć jedynie długów, które zaistniały przed ogłoszeniem upadłości. Wszelkie kredyty czy pożyczki online zaciągane później nie zostaną ujęte, a wręcz mogą kłaść się dodatkowym cieniem na dłużniku.

Proces ogłaszania bankructwa konsumenckiego może odbywać się jedynie na drodze sądowej. Odbywa się na podstawie ustawy Prawo upadłościowe z 28. lutego 2003 roku. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu i uiścić wymaganą opłatę – 30 zł. Często strony internetowe sądów mają gotowe wzory wniosków do pobrania.

Zazwyczaj jednak, sytuacja dłużnika bywa skomplikowana i wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy kancelarii prawnych, zwłaszcza, gdy długi idą w milionach złotych.

Sąd, po rozpatrzeniu wniosku i podjęciu działań nie gwarantuje ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jak było wspomniane powyżej, sprawy te są żmudne i skomplikowane, dlatego może zdarzyć się, że tylko część długu zostanie umorzona lub też zostanie nakazana sprzedaż mienia konsumenta lub nastąpi odrzucenie wniosku o upadłość.

Co dzieje się po ogłoszeniu upadłości – dalsze procedury

Mając na uwadze, kto może ogłosić upadłość konsumencką warto wiedzieć, że decyzja sądu wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Jedną z nich jest przekazanie swojego majątku syndykowi i utrata prawa do zarządzania mieniem. Dodatkowo, konsument musi składać informacje na piśmie o posiadanym majątku, który nabywa po ogłoszeniu upadłości.

Oprócz tego, konsument nie może zawierać zazwyczaj umów kredytowych na zakupy towarów. Nie może też bez żadnego uzasadnienia porzucić pracy zarobkowej. Jeśli jednak zerwie umowę o pracę bez poważnego powodu, może to skutkować umorzeniem postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sprawdź: Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem i złą historią kredytową – ranking

Plan spłaty rat – do 3 lub 7 lat spłacania wierzycieli

Sąd ustala zazwyczaj plan spłaty rat, najczęściej 12, 24 lub 36 miesięcy. Na podstawie wysokości wynagrodzenia, możliwości zarobkowych, ilości osób na utrzymaniu, sąd ustala kwotę, którą dłużnik może uiszczać co miesiąc na rzecz częściowej spłaty wierzycieli.

Dzieje się tak również w przypadku osób, które umyślnie doprowadziły do bankructwa. One także mogą także ogłosić upadłość konsumencką, ale droga do finansowej wolności jest tu nieco dłuższa. W tym przypadku, sąd nakazuje zazwyczaj spłatę zobowiązań przez co najmniej 36 miesięcy lub nawet do 7 lat.

Sprawdź też: Pożyczki bez konta bankowego – z odbiorem na poczcie na czek GIRO

Upadłość konsumencka bez majątku

Jeżeli zastanawiamy się, jak ogłosić upadłość konsumencką, powinniśmy mieć na uwadze, że całkowite umorzenie długów, może nastąpić, gdy okaże się, że dłużnik nie ma żadnego majątku. W innych wariantach, należy dokładnie przemyśleć, jak uratować się z opresji i w jaki sposób płacić terminowo, choćby niewielkie sumy. W tym celu trzeba starać się o ugodę z wierzycielami, którą również możemy zawrzeć na drodze sądowej.

Osoba zadłużona nie musi już podawać przyczyny zadłużenia. Jednak niemożliwym jest, aby podczas rozprawy sądowej nie padło pytanie o przyczynę bankructwa. Zatajanie informacji będzie działało jedynie na niekorzyść konsumenta.

Czy upadłość można ogłosić tylko raz w życiu?

Upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż jeden raz w życiu. Natomiast nie może upłynąć od ostatniej upadłości mniej niż 10 lat. Mimo wszystko, taka ,,recydywa” działa na niekorzyść konsumenta w oczach sądu i w efekcie rozstrzygnięcie może być dalece niekorzystne dla dwukrotnego bankruta.

Sprawdź też: BIG ERIF – czym jest, jak sprawdzić siebie? Czyszczenie ERIF

Upadłość konsumencka a małżeństwo a wspólność majątkowa

Od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, pomiędzy małżonkami następuje rozdzielność majątkowa. Odtąd każdy z małżonków będzie posiadał swój odrębny i własny majątek. Dotychczasowy wspólny majątek wchodzi do tzw. masy upadłościowej.

Jeśli przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej małżonkowie mieli prawnie zatwierdzoną rozdzielność majątkową, wówczas majątek drugiego z małżonków nie będzie brany pod uwagę, ale tylko jeśli rozdzielność została ustanowiona co najmniej na dwa lata przed ogłoszeniem upadłości.

Sprawdź: Umowa poręczenia przy pożyczce – czym jest i kiedy wygasa?

Dochodzenie należności przez małżonka bankruta

Upadłość konsumencka co to znaczy w dalszej perspektywie dla małżonka, który nie ma ustanowionej rozdzielności? Małżonek bankruta może, tak jak inni wierzyciele, dochodzić przysługujących mu należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. Fakt ten powinien być zgłoszony sędziemu. Nie należy jednak liczyć na specjalne traktowanie. Może się okazać, że jego wierzytelność (współmałżonka) również może zostać umorzona.

Sprawdź też: Podatek od darowizny – kwota wolna, limity dla I, II i III grupy podatkowej

Bankructwo konsumenckie – podsumowanie

Aby nie doprowadzić do własnego bankructwa, należy przede wszystkim spłacać terminowo zobowiązania finansowe. Podstawową zasadą, której chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć jest życie na stopie adekwatnej do zarobków. Zakredytowani pod korek i żyjący ponad stan mogą niestety stracić panowanie nad finansami, szczególnie w dzisiejszej trudnej sytuacji gospodarczo- ekonomicznej w Polsce i na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *