Kredyt konsumencki - umowa - rozliczenie - podpis banku

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji bankowej

Zarówno kredyty konsumpcyjne jak i kredyty hipoteczne to codzienność większości konsumentów. Wśród nich znajduje się wiele osób, które spłaciło swoje kredyty przed terminem. Jak wygląda kwestia kosztów bankowych? Ustawa o kredycie konsumenckim, która obowiązuje od 18 grudnia 2011 r. w art. 49 jasno określa, że konsumentowi należy się zwrot części kosztów poniesionych w związku z umową kredytową – koszty należy pomniejszyć proporcjonalnie do okresu, o który został skrócony okres kredytowania.

Jakie pieniądze możemy odzyskać z banku?

Pewność co do rodzaju kredytów i pożyczek, za które możemy uzyskać zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę, zyskamy dzięki lekturze ustawy o kredycie konsumenckim. Wśród warunków można wymienić:

 • kredyt zaciągnięty na okres 10 lat, został spłacony po 4 latach (a więc w trakcie 2/5 planowanego okresu kredytowania),
 • 60% prowizji i innych kosztów zostało spłacone przed czasem i z tego tytułu konsument ma prawo do zwrotu,
 • Jeśli prowizja z tytułu udzielenia kredytu wyniosła 10. 000 PLN, bank winien zwrócić klientowi 6. 000 PLN.

Kredyt konsumencki - umowa - rozliczenie - podpis bankuNiestety najczęściej banki samoistnie nie naliczają rekompensaty prowizji w związku z wcześniejszą spłatą kredytu. Mimo że zgodnie z art. 52 powinny rozliczyć się z klientami w ciągu 14 dni od spłaty.

Klient musi złożyć pismo z żądaniem zwrotu i czekać na odpowiedź banku. Do tej pory po stronie klienta opowiedział się Rzecznik Finansowy wydając wspólną opinię z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sytuację klientów poprawił znacznie wyrok TSUE z 19. września 2019 roku, który sprecyzował:

„Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu”.

Warunki kwalifikujące umowę do procedury zwrotu prowizji

Sam fakt należności z tytułu zwrotu prowizji przestał być dyskusyjny, ale uprawnienia do jego otrzymania zależą od spełnienia szeregu warunków przez umowę kredytową:

 • W umowie zostać określona kwota pobieranej prowizji,
 • Data zawarcia umowy nie może być wcześniejsza niż 18 grudnia 2011 r.(data wejścia w życie Ustawy o kredycie konsumenckim),
 • Spłata kredytu nastąpiła szybciej niż przewidywał termin zawarty w umowie,
 • Kredyt opiewał na kwotę nie wyższą niż 255. 550 PLN albo równowartość tej kwoty w innej walucie niż złotówki – tylko kredyty nie przekraczające tej kwoty są traktowane jako kredyty konsumenckie (zgodnie z ustawą obowiązującą od 18 grudnia 2011 r.),
 • Kredytobiorca jest osobą fizyczną.

Kredytobiorca może oczywiście prowadzić działalność gospodarczą, ale zwrot prowizji będzie mu przysługiwał jedynie w przypadku zaciągnięcia kredytu konsumpcyjnego, na cel niezwiązany z prowadzoną działalnością.

Sprawdź też: Kredyt gotówkowy – ranking pożyczek gotówkowych

Jak odzyskać pobraną prowizję?

Zgodnie z kodeksem cywilnym na zgłoszenie reklamacji do banku mamy 6 lat od chwili wcześniejszej spłaty kredytu. Od nas zależy, w którym momencie złożymy wniosek, lecz dopiero po jego złożeniu rozpoczyna się bieg terminów związanych z rozpatrzeniem sprawy.

Jakie czynności należy wykonać, żeby otrzymać zwrot nadpłaconych pieniędzy?

Przez 6 lat od chwili wcześniejszej spłaty kredytu możesz zgłosić reklamację do banku. Jednak im zrobisz to wcześniej, tym szybciej otrzymasz zwrot pieniędzy:

 • przygotowanie pisma do banku
  Pismo nie ma jakiegoś z góry ustalonego wzoru, jednakże musi zawierać informacje takie jak Twoje dane osobowe, szczegóły Twojego kredytu oraz informacja o formie zwrotu. W piśmie musi być zawarta prośba o obliczenie zwrotu proporcjonalnie do kosztów kredytu i okresu wcześniejszej spłaty. Nie zapomnij zaznaczyć, że chcesz otrzymać zwrot kosztów i powołaj się na orzeczenie TSUE C-383/18 oraz art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim
 • dostarczenie pisma
  zawsze należy zadbać o potwierdzenie dokonania tej czynności – jeśli składasz je w oddziale banku zadbaj o potwierdzenie złożenia na kopii, jeśli wysyłasz pocztą to koniecznie listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru.
 • czas rozpatrzenia reklamacji
  Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym określa 30 dniowy termin rozpatrywania reklamacji klientów banków. W praktyce, po dodaniu czasu wysłania reklamacji i otrzymania odpowiedzi za pośrednictwem poczty, odpowiedź powinna do nas dotrzeć w ok. 1, 5 miesiąca.
 • wynik rozpatrzenia reklamacji
  Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji powinieneś otrzymać zwrot niesłusznie naliczonej prowizji. Niektórym bankom zajmuje to nawet krócej niż 30 dni. Co w przypadku odmowy przez bank zwrotu kosztów kredytu? Można przesłać sprawę do Rzecznika Finansowego, który powinien pomóc dogadać się z bankiem, lub przekazać roszczenie na drogę sądową.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumpcyjnego należy się zastanowić nad podjęciem kroków umożliwiających zwrot nadpłaconej prowizji. Nie wymaga to dużego nakładu czasu, a możemy liczyć na zwrot od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Sprawdź też: RRSO – co to jest, jak obliczyć? Wzór i przykład 120%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *