Faktoring – Statystyka/Biznes Laptop w biurze z terminem na wyświetlaczu Finanse/Ekonomia

Rodzaje faktoringu – bez regresu (pełny), z regresem (niepełny) – wady i zalety – umowa faktoringowa

Faktoring to usługa finansowa, która pozwala firmom na sprzedaż swoich faktur w zamian za natychmiastową płatność. Jest to szczególnie korzystne dla przedsiębiorców, którzy chcą poprawić płynność finansową swojej firmy. W Polsce usługi faktoringowe są coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki faktoringowi, firmy mogą unikać problemów związanych z długimi terminami płatności.

Rodzaje faktoringu – pełny (bez regresu), niepełny (z regresem), jawny i cichy

Rodzaje faktoringu to niezwykle istotna kategoria w świecie finansów, która pozwala na skalowanie działalności bez konieczności angażowania dużej ilości gotówki. Istnieją cztery główne rodzaje faktoringu, które najistotniejsze są dla przedsiębiorców: faktoring pełny (bez regresu), niepełny (z regresem), jawny oraz cichy. Każdy z nich różni się charakterystyką i spełnia inną rolę w ramach przedsiębiorstwa.

Faktoring pełny (bez regresu), to rodzaj faktoringu, w którym faktor, czyli firma faktoringowa, przejmuje całość ryzyka niewypłacalności klienta danego przedsiębiorstwa, które jest faktorantem. Oznacza to, że umowa między faktorem a faktorantem obejmuje 100% wartości faktur. W razie niewypłacenia długu przez klienta, faktor nie ma prawa żądać zwrotu pieniędzy od faktoranta. To daje faktorantowi pełne zabezpieczenie.

Z drugiej strony, w faktoringu niepełnym (z regresem) faktorant ponosi ryzyko niewypłacalności klienta. Jeżeli klient nie uiści swojego zobowiązania, faktor może żądać zwrotu pieniędzy od faktoranta, zgodnie z zawartą umową.Faktoring – Statystyka/Biznes Laptop w biurze z terminem na wyświetlaczu Finanse/Ekonomia

Cichy czy jawny?

Kolejnym rodzajem jest faktoring jawny, którego podstawą jest transparentność transakcji dla wszystkich stron, w tym dla klienta, który wie, że faktura, którą otrzymał, jest finansowana przez firmę faktoringową. Ta jawność transakcji może wpłynąć na relacje z klientem, ale jednocześnie jest najbardziej bezpiecznym rodzajem faktoringu.

Faktoring cichy, w odróżnieniu od jawnego, zachowuje pełną dyskrecję wobec klienta, który nie jest informowany o tym, że faktura, którą otrzymał, jest finansowana przez firmę faktoringową.

Czy i jak trzeba poinformować kontrahenta?

W przypadku, gdy firma decyduje się na skorzystanie z usług faktoringowych, powinna o tym poinformować swojego kontrahenta. Jest to kwestia nie tylko kurtuazji, ale także wymogu prawnego. W zdecydowanej większości przypadków, takie przekazanie wierzytelności nie wpływa na relacje biznesowe i nie powoduje żadnych komplikacji.

Wiele polskich firm, takich jak PragmaGo, SMEO czy Monevia, oferuje swoje usługi na rynku faktoringu dla małych i średnich firm.

Wady i zalety faktoringu – co warto wiedzieć?

Faktoring, jak każda forma finansowania, ma swoje plusy i minusy. Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z tej usługi, warto zastanowić się nad jej głównymi wadami i zaletami. Poniżej przedstawiamy trzy najważniejsze z nich z każdej kategorii.

Trzy główne zalety faktoringu:

  1. Poprawa płynności finansowej – dzięki szybkiemu dostępowi do gotówki, firma może zainwestować w rozwój lub spłacić zobowiązania,
  2. Brak konieczności zabezpieczeń – w odróżnieniu od kredytu, faktoring nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń,
  3. Przeniesienie ryzyka na firmę faktoringową – w modelu faktoringu bez regresu, to firma faktoringowa ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Trzy główne wady faktoringu:

  1. Wysokie koszty usługi – opłaty za faktoring mogą być znaczne, zwłaszcza dla małych firm,
  2. Złożoność umów – kontrakty faktoringowe mogą być trudne do zrozumienia, co może prowadzić do nieporozumień,
  3. Ograniczenie w wyborze kontrahentów – nie wszystkie firmy mogą być akceptowane przez firmę faktoringową, co może ograniczyć możliwości biznesowe.

Zarówno zalety, jak i wady faktoringu, są ważnymi elementami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze tej formy finansowania. Ostateczna decyzja zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości firmy.

Umowa faktoringowa – na co zwrócić uwagę? Istotne elementy umowy między faktorem a faktorantem

Istotnym aspektem umowy faktoringowej jest cesja wierzytelności, czyli przeniesienie praw związanych z wierzytelnościami na faktora. To właśnie wierzytelności stają się podstawą dla faktora do udzielenia nam finansowania. W umowie faktoringowej powinny znaleźć się również informacje dotyczące faktur, które będziemy przekazywać faktorowi. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy umowa wymaga przekazywania wszystkich faktur czy tylko wybranych przez nas. To ma duże znaczenie dla naszej kontrolę nad naszymi wierzytelnościami.

Drugą stroną umowy faktoringowej jest faktor. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane od faktora i jakie są warunki finansowania. Ważne jest również, aby zrozumieć, jakie będą nasze obowiązki i jakie są koszty związane z korzystaniem z faktoringu. W umowie powinna być również informacja na temat terminów płatności faktoringowych oraz terminów spłaty finansowania.

Istotnym elementem umowy faktoringowej jest również klauzula dotycząca wypowiedzenia umowy. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak długo będziemy związani umową i jakie są warunki wypowiedzenia.

Sprawdź: BIG Infomonitor – jak sprawdzić siebie i usunąć wpis? Logowanie

Czy na faktoring trzeba się zgodzić? Faktoring pełny a niepełny

Należy pamiętać, że decyzje dotyczące faktoringu powinny być podejmowane świadomie i po przemyśleniu. Zrozumienie zapisów umowy, a także zobowiązań, które na siebie podejmujesz, jest kluczem do sukcesu.

W przypadku faktoringu niepełnego (z regresem), dłużnik nie jest informowany o cesji wierzytelności, więc twoja firma ma możliwość zarządzania swoimi relacjami z klientami, lecz odpowiada za ryzyko niewypłacalności klienta.

W umowie faktoringu pełnego (bez regresu), dłużnik jest informowany o cesji, a faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności. Oczywiście kosztami tego usług są wyższe opłaty. Przy umowach faktoringowych ważne jest, aby mieć na uwadze, że środki otrzymane od faktora to nie są wpływy ze sprzedaży, a faktura nie jest zamknięta do momentu uregulowania zapłaty przez klienta.

Sprawdź: Pożyczki dla bezrobotnych – bez dochodów, zaświadczeń o zarobkach

Faktoring dla małych firm – czy to się opłaca? Czy mikrofirmy korzystają z usług faktoringowych?

Faktoring dla małych oraz mikrofirm to usługa, która zdobywa coraz większą popularność na polskim rynku. W efekcie, przyczynia się to do dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki. To rozwiązanie ma za zadanie przede wszystkim skrócić długie terminy płatności i usprawnić obrót finansowy młodego (bo często finansowanego już od 1. dnia działalności) i małego przedsiębiorstwa.

Czy jednak korzystanie z takiej usługi się opłaca? W praktyce wynika, że pomoc faktoranta jest dla małych firm niezwykle korzystna.

Z punktu widzenia mikrofirmy, korzyść z korzystania z usług faktoringowych jest oczywista: firma otrzymuje szybki dostęp do gotówki bez konieczności czekania na płatność od kontrahenta.